HRRC sokker
HRRC Sykkelsokker
3pk for 299,-
Kjøp produktet

FØLG OSS I KAMPEN OM NOK EN NORGESMESTERTITTEL!

TEAM SWIX HARD ROCX 2017
Les mer
KATALOG 2017
First edt.
Se katalog
FATBIKES 2017
Nyheter
XX-Dame­syk­ler, av og for kvin­ne­ne!

XX-Dame­syk­ler, av og for kvin­ne­ne!

Hard Rocx XX er en serie ter­reng­syk­ler utvik­let for kvin­ner. XX-seri­en tar hen­syn til de ana­to­mis­ke for­skjel­le­ne mel­lom kvin­ner og menn, og er utvik­let i sam­ar­beid med NTNU og Anne Thor­vald­sen. Våre XX-syk­ler kjenne­teg­nes ved at de har kran­kar­mer, styre­stem og seter spe­si­elt til­pas­set for damer. Som tid­li­ge­re år leve­rer vi model­le­ne med alu­mi­ni­ums­ram­mer i…

Nyhet for 2017 — 29R Full­dem­pe­re

Nyhet for 2017 — 29R Full­dem­pe­re

Forza Vol­an­te har vår nye og egen­ut­vik­le­de ram­me, basert på ram­mer som ryt­te­re på laget vårt har tes­tet gjen­nom 2 år. Den full­dem­pe­de bro­ren til Cir­co Vol­an­te. Ny og egen­ut­vik­let ram­me Ritt­fo­ku­sert, rund­ba­ne og mara­ton Spe­sial­til­pas­set bak­dem­per utvik­let i sam­ar­beid med Fox Som resul­tat av dis­se til­bake­mel­din­ge­ne har vår nye ram­me fått: 100mm vand­ring for­an og bak Boost 148/110-nav,…

Tre­nings­sam­ling på Gran Cana­ria

Tre­nings­sam­ling på Gran Cana­ria

Team Swix Hard Rocx er på tre­nings­sam­ling for å leg­ge grunn­la­get mot en ny syk­kel­ses­ong. Hele team­et er på plass Ole Hem, Fred­rik Harald­seth, Mor­ten Vaeng, Fred­rik Step­han­sen, Vidar Mehl og Tho­mas Engels­gjerd.   — Kon­ge dager med den­ne gjen­gen her på Gran­ca! Meste­par­ten av dage­ne til­bringes på syk­kel­se­tet, men har også fått tid til…

Forza Volante Team

  • Den fulldempede broren til Circo Volante.
  • Ny og egenutviklet ramme
  • Rittfokusert, rundbane og maraton
  • Spesialtilpasset bakdemper utviklet i
  • samarbeid med Fox

Forza Volante har vår nye og egenutviklede ramme, basert på rammer som ryttere på laget vårt har testet gjennom 2 år.

Sykler på ramme alvor

Vi startet opp i 1992 for å skape den perfekte sykkel for norske forhold. Vår første modell, terrengsykkelen The Cambrium, så dagens lys i 1993. 24 år etter sammenligner sykkelpressen Hard Rocx-sykler med toppsyklene fra verdens aller fremste produsenter.

Copyright © 2010-2017   |  Utviklet av: Sveum design AS