Tre­nings­sam­ling på Gran Cana­ria

Tre­nings­sam­ling på Gran Cana­ria

Team Swix Hard Rocx er på tre­nings­sam­ling for å leg­ge grunn­la­get mot en ny syk­kel­ses­ong. Hele team­et er på plass Ole Hem, Fred­rik Harald­seth, Mor­ten Vaeng, Fred­rik Step­han­sen, Vidar Mehl og Tho­mas Engels­gjerd.

 

- Kon­ge dager med den­ne gjen­gen her på Gran­ca! Meste­par­ten av dage­ne til­bringes på syk­kel­se­tet, men har også fått tid til noen andre sprell. Stor­tri­ves i nytt lag, rå gjeng, sier Ole Hem.

 

Sorry, comments are closed for this post.

Copyright © 2010-2017   |  Utviklet av: Sveum design AS